Termeni și conditii

TERMENI ȘI CONDIȚII

Generalități

Site-ul www.fabricadescaune.com, denumit în continuare Fabrica de Scaune, este proprietatea S.C. PRODIMPEX-M S.R.L, numită în continuare Prodimpex-M, înregistrată la Registrul Comerțului cu numărul J07/590/1991 și având Codul Unic de Înregistrare 605169.

Site-ul Fabrica de Scaune este un magazin online cu scaune și mese. În condițiile accesării și utilizării site-ului Fabrica de Scaune, Clienții sau Utilizatorii își dau consimțământul, fără limitări, calificari și condiționări, că acceptă următoarele prevederi care reprezintă Termeni și Condiții. Documentul prezent stabilește termenii și condițiile generale de utilizare a site-ului Fabrica de Scaune și de achiziționare a produselor ofertate. Clientul sau Utilizatorul nu poate să-și revoce acordul exprimat în favoarea Termenilor și Condițiilor pe perioada derularii unui Contract sau pănă în momentul în care acesta nu va achita contravaloarea tuturor Contractelor neonorate față de Prodimpex-M. Vă recomandăm citirea cu atenție a acestora în vederea utilizării optime a site-ului.

Prodimpex-M își rezervă dreptul de a modifica oricând termenii prezentului acord, în conformitate cu legislația română în vigoare, fără nicio formalitate și fără preaviz. Accesarea site-ului implică faptul că dumneavoastră ați luat la cunoștință și v-ați dat acordul asupra noilor termeni. Cea mai recentă versiune poate fi găsită accesând pagina „Termeni și condiții” din subsolul site-ului.

Fabrica de Scaune operează un sistem de informare periodică prin email, pentru a putea comunica noutățile și promoțiile oferite clienților. Pentru a putea fi adaugat la lista de email sau pentru alte informații, vă rugăm să ne contactați la adresa info@fabricadescaune.com.

Definiții

Partenerul Prodimpex-M poate fi orice persoană fizică și/sau juridică care deține legal calitatea de titular al produselor sau serviciilor ce sunt ofertate pe site-ul Fabrica de Scaune cu excepția acelora care sunt deținute în mod legal și direct de către Prodimpex-M.
Cumparatorul produselor sau serviciilor Prodimpex-M poate fi orice persoană fizică și/sau juridică care accesează site-ul Fabrica de Scaune cu respectarea Termenilor și Condițiilor impuse de Prodimpex-M.
Utilizatorul produselor și serviciilor Prodimpex-M poate fi orice persoană fizică și/sau juridică care obține acces la conținutul site-ului Fabrica de Scaune, exclusiv în temeiul unui acord de utilizare intervenit între Prodimpex-M și utilizator și care impune crearea și utilizarea unui cont pe site-ul Fabrica de Scaune.
Contul reprezintă ansamblul format dintr-un nume utilizator și o parolă care permit exclusiv unui singur utilizator accesul la site-ul Fabrica de Scaune.
Clientul poate fi orice persoană fizică și/sau juridică care are acces la conținutul site-ului Fabrica de Scaune.
Comanda de produse/servicii reprezintă operațiunea prin care cumpărătorul lansează o cerere fermă de achiziționare a unui produs/serviciu.

Drepturi de autor

Fabrica de Scaune poate conține mărci înregistrate, texte, imagini, animații, înregistrări audio/video, simboluri comerciale, precum și alte informații de natură publicitară a produselor/serviciilor ce fac obiectul unei oferte postate prin intermediul site-ului.

Conținutul Fabrica de Scaune, incluzând imagini, texte, simboluri, animații, scripturi, programe, elemente de grafică web și alte date, este proprietatea Prodimpex-M și a partenerilor noștri și este protejat conform Legii dreptului de autor și de legile privind proprietatea intelectuală și industrială.

Este interzisă în mod expres copierea, comercializarea, publicarea, transferul către terțe părți sau persoane, modificarea, alterarea și/sau ștergerea conținutului site-ului Fabrica de Scaune, în lipsa consimțământului expres exprimat în scris al Prodimpex-M.

Imaginile preluate si publicate pe site-ul Fabrica de Scaune din alte surse web vor fi însoțite de sursă și credite, acolo unde autorul prevede și cere expres aceste condiții pentru publicare. Pentru raportarea problemelor legate de drepturile de autor și drepturile de proprietate intelectuală vă rugăm să ne contactați la adresa info@fabricadescaune.com.

Confidențialitatea datelor

Prodimpex-M este operator de date cu caracter personal înregistrat la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sub nr. 35575.

În timpul vizitării de către Utilizatori/Clienți a site-ului Fabrica de Scaune și pentru ca aceștia să își poată exprima interesul pentru fiecare ofertă, dar și pentru a se asigura posibilitatea de comunicare cu aceștia, astfel încât să fie înștiințați cu privire la noile produse și oferte, există posibilitatea să i se solicite Utilizatorului să declare date privitoare la persoana sa (nume, adresa electronică etc).

Eventualele date personale pe care le declară Utilizatorul/Clientul pe oricare din paginile sau în cadrul oricăror servicii de pe site-ul Fabrica de Scaune sunt destinate exclusiv asigurării funcționării serviciului respectiv, nefiind permisă utilizarea lor de terțe persoane, fără a fi respectate prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată.

Site-ul Fabrica de Scaune funcționează în conformitate cu legislația română în vigoare, ținând în siguranță datele Utilizatorilor/Clienților pentru intervalul de timp în care sunt înscriși în serviciile site-ului Fabrica de Scaune. Datele personale declarate de Utilizator pe site-ul Fabrica de Scaune sunt utilizate exclusiv de Prodimpex-M cu scopul de a susține, promova și duce la îndeplinire serviciile folosite de Utilizator.

Prodimpex-M colectează date cu caracter personal numai cu acordul expres al Utilizatorului sau Clientului. Prodimpex-M colectează date cu caracter personal pentru crearea unei baze de date, realizarea de rapoarte statistice, informarea prin orice mijloace de comunicare (poștă, e-mail, telefon, SMS etc.) despre ofertele, promoțiile sau activitățile desfășurate de Prodimpex-M. Odată cu accesarea site-ului Fabrica de Scaune Utilizatorii/Clienții își manifestă acceptul expres ca datele lor personale să fie păstrate și prelucrate de Prodimpex-M.

Prodimpex-M declară că este unicul deținător al informațiilor colectate prin intermediul site-ului Fabrica de Scaune, iar datele personale colectate nu vor fi difuzate către terți prin vânzare, dezvaluire totală sau parțială, închiriere etc. De asemenea, Prodimpex-M poate furniza datele dumneavoastră cu caracter personal altor parteneri, dar numai în temeiul unui angajament de confidențialitate din partea acestora, prin care se garantează că aceste date sunt pastrate în siguranță și că furnizarea acestor informatii personale se face conform legislației în vigoare, după cum urmează: furnizori de servicii de marketing, servicii de curierat rapid, servicii de plată/bancare sau alte servicii.

Prodimpex-M își rezervă dreptul de a dezvalui datele cu caracter personal pentru a respecta legislația aplicabilă, a raspunde la solicitari guvernamentale, juridice, autorități locale, a unei agenții de protecție în domeniul internetului sau a unei agenții de orice tip, a respecta un proces sau o procedură juridică validă, pentru a proteja drepturile sau proprietatea Prodimpex-M, Fabrica de Scaune și/sau alți Utilizatori ai site-ului Fabrica de Scaune.

Colectarea datelor cu caracter personal se face de Prodimpex-M prin modalități și instrumente specifice (soft profesional de urmărire a traficului, aplicația de gestiune a newsletter-ului, salvarea în baze de date a diverselor formulare de contact disponibile pe site care sunt completate de către utilizatori, prin chestionare online etc.). În funcție de tipul de înregistrare (creare cont site, abonare newsletter), Prodimpex-M poate solicita date precum: nume, prenume, email, adresa livrare, adresa facturare, etc. pentru identificarea Utilizatorului/Clientului, validarea sau completarea contului, activități statistice proprii, pentru facturare și/sau livrare etc.

Utilizatorul/Clientul are dreptul de a-și modifica datele pe care le-a declarat inițial sens în care se va adresa Prodimpex-M. Utilizatorul/Clientul are dreptul de a se opune colectării datelor sale personale și a solicita ștergerea acestora, revocandu-și astfel acordul dat pentru acceptarea Termenilor și Condițiilor, renunțând astfel la orice drept, fără nici o obligație ulterioară sau fără ca vreo parte sa poata pretinde daune-interese. În acest sens Utilizatorul/Clientul se va adresa Prodimpex-M.

Utilizatorul/Clientul are dreptul de a se dezabona de la primirea ofertelor prin modalitățile de dezabonare existente pe site-ul Fabrica de Scaune, dezabonarea aplicându-se imediat fără ca vreo alta formalitate din partea Utilizatorului/Clientului să fie necesară.
Prodimpex-M nu solicită și nu stochează nici un fel de informații referitoare la cardul sau cardurile bancare pe care Utilizatorul/Clientul le folosește în cazul plăților online.

Prodimpex-M certifică faptul că va respecta drepturile conferite de Legea nr. 677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificata și completată, a Legii nr. 365/2002 privind comerțul electronic, precum și a Ordonanței nr. 34/2014 privind protecția consumatorilor la încheierea și executarea contractelor la distanță cu modificarile ulterioare. Printre aceste drepturi se numară (enumerarea neavând un caracter limitativ):
– dreptul de a cere Prodimpex-M să vă confirme dacă prelucrează sau nu datele dumneavoastră personale, în mod gratuit pentru o solicitare pe an;
– dreptul de a cere Prodimpex să rectifice, actualizeze, blocheze sau să șteargă, în mod gratuit, acele date furnizate a caror prelucrare nu este conformă dispozițiilor Legii nr. 677/2001;
– dreptul de a cere Prodimpex-M să înceteze, în mod gratuit, prelucrarea datelor dvs personale;
– dreptul de a cere Prodimpex-M să înceteze expedierea de mesaje promoționale.

Limitarea răspunderii pentru produse și servicii

Produsele si serviciile prezentate de site-ul Fabrica de Scaune sunt oferite în forma în care ajung de pe linia de producție și în limita stocului disponibil. Prodimpex-M nu ofera nici o garanție în mod expres sau implicit, în ceea ce privește inclusiv, dar fara limitare la funcționarea acestui site, informația, conținutul, materialele sau produsele de pe site, precum și potrivirea lor unui anumit scop. Utilizatorii/Clienții sunt de acord în mod expres că folosirea acestui site și cumpărarea produselor sau a serviciilor se face pe propriul risc. Imaginile publicate pe site-ul Fabrica de Scaune sunt cu titlu de exemplu, iar produsele livrate pot diferi uneori de imaginile prezentate.

Prodimpex-M își rezervă dreptul de a modifica specificațiile tehnice ale produselor fără o notificare prealabilă.

Valoarea maximă a daunelor ce pot fi platite de Prodimpex-M în cazul nelivrării sau livrarii necorespunzatoare este valoarea sumei încasate de Prodimpex-M de la client.

Prodimpex-M nu poate fi responsabil pentru daune de orice fel pe care utilizatorul/clientul sau oricare terță parte le poate suferi după livrarea produselor.

Garanțiile și disponibilitatea produselor

Toate produsele/serviciile achiziționate prin intermediul site-ului Fabrica de Scaune sunt însoțite de certificatul de garanție original emis de producător, care asigură direct service-ul pentru produsul respectiv precum și declarația de conformitate.

Prodimpex-M nu poate garanta disponibilitatea în stoc a tuturor produselor prezentate, motiv pentru care Prodimpex-M își rezervă dreptul de a nu livra parțial sau integral o anumită comandă în cazul în care anumite produse/servicii nu mai apar în oferta curentă sau nu sunt disponibile din alte cauze (epuizarea ediției, lipsa momentană din stoc etc.). În cazul în care unele detalii referitoare la produse/servicii au fost afișate eronat, inclusiv din cauza faptului ca au fost introduse greșit în baza de date, Prodimpex-M își alocă dreptul de a anula livrarea produsului/serviciului respectiv și de a anunța clientul în cel mai scurt timp despre eroarea aparută, dacă livrarea nu s-a efectuat încă.

Newsletter

În momentul în care utilizatorul/clientul își creează un cont personal pe site-ul Fabrica de Scaune, acceptând astfel Termenii și Condițiile aplicate de Prodimpex-M, acesta are dreptul de a-și exprima sau nu acordul cu privire la primirea de newslettere din partea Prodimpex-M. Datele preluate de la client în scopul expedierii de newslettere pot și vor fi folosite de Prodimpex-M conform politicii de confidentialitate. Renunțarea la primirea newslettere-lor de către utilizator/client se poate face în orice moment, folosind una dintre urmatoarele metode: accesarea contului personal; urmărind legatura speciala destinată dezabonării din cadrul oricarui newsletter; modificarea acceptului de a primi newslettere; contactarea Prodimpex-M la adresa info@fabricadescaune.com.

Prodimpex-M își rezervă atât dreptul de a selecționa persoanele cărora le va trimite newslettere, cât și dreptul de a elimina din baza sa de date orice utilizator/client care și-a exprimat anterior consimțământul de a primi newslettere, fără nici un angajament ulterior din partea Prodimpex-M sau a unei notificări prealabile a acesteia. Prodimpex-M nu va include în newsletter nici un alt fel de material publicitar sub formă de conținut care să facă referire la vreun terț care nu este partener al Prodimpex-M.

 

Notificări

Utilizatorul/Clientul Prodimpex-M înțelege și este de acord cu următoarele responsabilități:

  • va furniza date adevarate, exacte și complete despre el, în special cu privire la datele de facturare și datele de livrare;
  • va menține și va actualiza datele de înregistrare ori de câte ori va fi cazul pentru a fi adevarate, exacte și complete;
  • nu va publica materiale care conțin viruși sau alte programe cu intenția de a distruge acest sistem sau orice informație care este parte componentă a acestui sistem;
  • va publica materiale cu drept de autor, în ipoteza în care nu este autorul sau dacă nu are permisiunea autorului de a publica materialul respectiv;
  • se va abține de la săvârșirea oricărui act sau fapt care implică publicarea de materiale obscene, defăimătoare, de amenințare sau răuvoitoare față de un alt Utilizator/Client, persoană fizică sau juridică, materiale ori informații interzise de prevederile legale în vigoare;
  • se va abține de la săvârșirea oricărui act sau fapt care implica publicarea unei imagini sau a unei afirmații care contravine normelor legale în vigoare.

Plata si livrarea

Prețul de achiziție prezentat pe factura va fi același cu cel prezentat pe site la momentul achiziției.

Fabrica de Scaune vă pune la dispoziție ca modalitate de plată:

Plata cu Ordin de Plată

Datele noastre necesare pentru efectuarea platii cu ordin de plata sunt:
S.C. PRODIMPEX-M S.R.L.
Str. Drumul Tătarilor nr. 46-48, cod poștal 710301 Botoșani, jud. Botoșani
Cod unic de înregistrare: RO 605169
Nr. de ordine in Registrul Comertului: J07/590/1991

BRD – sucursala Botoșani
Cont RON IBAN: RO03BRDE070SV01339620700

Online cu card bancar prin EuPlatesc (Visa/Visa Electron/MasterCard/Maestro).
Daca ati ales metoda de plata ” Online prin card bancar ” este necesar sa completati un formular cu informatiile despre cardul dumneavoastra in pagina securizata a procesatorului de plati.
– Platile cu carduri de credit/debit emise sub sigla Visa si MasterCard (Visa/Visa Electron si MasterCard/Maestro)
se efectuaeaza prin intermediul sistemului „3-D Secure” elaborat de organizatiile care asigura tranzactiilor on-line acelasi nivel de securitate ca cele realizate la bancomat sau in mediul fizic, la comerciant.
– „3-D Secure” asigura in primul rand ca nici o informatie legata de cardul dumneavoastra nu este transferata sau stocata,
la nici un moment de timp, pe serverele magazinului sau pe serverele procesatorului de plati, aceste date fiind direct introduse in sistemele Visa si MasterCardCostul transportului pentru orice comandă este afișat cumpărătorului la momentul introducerii comenzii.

Termenul de livrare este de maxim 10 zile calendaristice socotit de la data confirmării plății comenzii.

Aceste termene pot fi modificate din motive independente de voința noastră.

Prodimpex-M are un contract de livrare cu firma de curierat FanCurier.

În cazul în care doriți să specificați anumite aspecte referitoare la livrare, cum ar fi ora de livrare sau puncte de reper, vă rugăm să introduceți aceste lucruri în casuța de observații înainte de finalizarea comenzii.

În ziua în care coletul cu produsul comandat de dumneavoastra va fi expediat, veti fi instiintat prin e-mail, SMS sau telefonic de către reprezentanții noștri.

Raspunderea pentru orice deteriorare cauzată produsului, coletului sau pachetului trimis de către Prodimpex-M, revine firmei de curierat sau transportatorului, conform legislației în vigoare. Produsele vor fi înlocuite de către Prodimpex-M dacă se va face dovada culpei firmei de curierat și vom fi înștiințați de acest fapt în termen de 24 de ore de la primirea coletului.

Politica de retur

Utilizatorul/Clientul are dreptul de a notifica în scris Prodimpex-M că renunță la cumparare, fără penalități și fără invocarea unui motiv, în termen de 10 zile de la primirea produsului. De asemenea, în conformitate cu art. 9 din O.G. nr. 34/2014, utilizatorul/clientul își poate exercita în scris dreptul de a denunța unilateral contractul la distanță, fără penalități și fără invocarea unui motiv, în termen de 14 zile de la primirea produsului. În acest caz, conform legii, cheltuielile care privesc returnarea produselor vor fi suportate de către utilizator/client. Termenul de 10 zile începe să curgă din ziua lucrătoare următoare datei de primire a produselor de către client/utilizator.

Utilizatorul/Clientul nu poate returna produsele/serviciile achiziționate și nu poate pretinde daune-interese/despăgubiri dacă și-a manifestat intenția de a returna produsul/serviciul cu depășirea perioadei de 10 zile, calculată din ziua lucrătoare următoare datei primirii produsului.

În situația în care Utilizatorul/Clientul optează pentru o înlocuire a unui produs/serviciu, de același gen, aceasta se poate realiza numai cu condiția existenței unei interdependențe valorice între produsul/serviciul a cărui înlocuire se cere și noul produs/serviciu solicitat. Cheltuielile care privesc returnarea sau reexpedierea vor fi suportate în mod obligatoriu de către Utilizator/Client, cu excepția situației în care se constată lipsa de conformitate a produsului, caz în care Prodimpex-M va suporta contravaloarea transportului. Returnarea produselor se va face direct la adresa Prodimpex-M, putând fi folosit în acest sens orice serviciu de livrare.

Prodimpex-M nu ridică coletele trimise prin Poșta Română, de la oficiile poștale.

În orice situatie de returnare a produselor, este obligatoriu ca produsul returnat să fie în aceeași stare în care a fost livrat, împreună cu toate documentele care l-au însoțit (factura, certificat de garanție, manual de asamblare etc.). Produsul trebuie să fie în condiții perfecte, cu accesoriile aferente, exact ca în momentul vânzării și să nu prezinte sub nici o formă semne de folosire sau uzură. Nu se admit excepții.

Returnarea produsului se va putea realiza și în situația în care Prodimpex-M a livrat utilizatorului/clientului, dintr-o eroare, un alt produs decât cel comandat. În această situație Prodimpex-M va suporta toate cheltuielile de transport și va livra produsul cerut, în termen de maxim 30 de zile. Prodimpex-M poate livra un produs sau un serviciu de o calitate și la un preț echivalente cu cele solicitate numai dacă acest lucru a fost acceptat expres de utilizator/client.

Utilizatorul/Clientul nu poate returna produsele/serviciile achiziționate și nu poate pretinde daune-interese/despagubiri când se returnează un produs care nu este în aceeași stare în care a fost livrat (fără semne de folosire sau uzura și împreună cu accesoriile și documentele care l-au însoțit).

Prodimpex-M își rezervă dreptul de a nu accepta returnarea produselor care, prin natura lor, nu pot fi returnate.

Dreptul de renunțare la cumpărare nu se aplică în cazul persoanelor juridice.

În cazul în care s-a returnat un produs, iar Prodimpex-M nu dispune de un produs corespunzător pentru înlocuire, acesta va oferi contravaloarea produsului, în termen de cel mult 30 de zile de la returnare. Contravaloarea serviciilor suplimentare incluzând, dar nelimitându-se la transportul și asigurarea produselor pe timpul transportului, achitate de Utilizator/Client, nu se rambursează.

În functie de comportamentul clientului/utilizatorului, Prodimpex-M își rezervă dreptul de a-și selecta clientela. Clientul/Utilizatorul declară ca a luat la cunoștințăși este întru totul de acord cu cele menționate mai sus. Acceptarea acestor termeni și condiții dă naștere unui veritabil contract între părți, făcând aplicabile dispozițiilor Codului Civil și a legislației în vigoare. Utilizatorul/Clientul nemulțumit de calitatea produselor/serviciilor se poate îndrepta direct împotriva Prodimpex-M, urmând demersurile legale.

Politica de securitate

Clientul/utilizatorul site-ului Fabrica de Scaune este responsabil pentru toate activitățile efectuate prin accesarea contului și utilizarea parolei personale.

Prodimpex-M nu poate fi facută responsabilă pentru erorile survenite în urma neglijenței clientului/utilizatorului privind securitatea și confidențialitatea contului și a parolei sale. Pentru o mai bună înțelegere a acestor clauze vă rugăm să consultați Legea nr. 677/2001 pentru protecția datelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

Produsele prezentate pe site-ul Fabrica de Scaune sunt comercializate on-line prin intermediul serviciilor de plăți on-line oferite de Pay U și PayPal care garantează securitatea sistemelor informatice.

Nici o informație legată de cardul utilizatorului/clientului nu va fi transferată sau stocată pe serverele Prodimpex-M, aceasta fiind direct introdusă în sistemele externe securizate furnizate de parteneri. În plus, în cazul în care cardul dumneavoastră a fost emis de către o bancă certificată în sistemul „3-D Secure”, autorizarea tranzacției se va face doar dupa autentificarea dumneavoastră în acest sistem.

Litigii

Prin folosirea site-ului Fabrica de Scaune Utilizatorul/Clientul se declară întru totul de acord asupra faptului că Termenii și Condițiile de utilizare de mai sus se completează cu legislația în vigoare. În cazul oricărei dispute care ar putea apărea între utilizator/client și Prodimpex-M, se va încerca soluționarea pe cale amiabilă în termen de 30 de zile lucrătoare de la data sesizării în scris a disputei. În caz că această rezolvare a eșuat, competența revine instanței de judecată de la sediul Prodimpex-M.

Forța majoră

 

Forța majoră invocată și probată de una din părți, în condițiile legii, exonerează părțile de obligații, cu excepția obligației de plată pentru produsele achiziționate sau serviciile prestate până la apariția ei, numai pe durata forței majore.

 

Independența clauzelor contractuale

Dacă oricare dintre clauzele enumerate mai sus va fi găsită nulă sau nevalidă, indiferent de cauză, aceasta clauză nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze. Odată cu lansarea unei comenzi de cumparare, clientul/utilizatorul acceptă fără obiecțiuni termenii și conditiile de utilizare ale site-ului Fabrica de Scaune, valoarea acestora fiind aceeași cu a unui contract valabil incheiat.